Litania do św. Marcina

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba. Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata. Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo módl się za nami

Święty Marcinie, uczniu Chrystusamódl się za namł
Święty Marcinie, który podzieliłeś się swym płaszczem
Święty Marcinie, świadku miłości Boga i bliźniego
Święty Marcinie, otwarty na łaski Ducha Świętego
Święty Marcinie, przykładzie doskonałości ewangelicznej
Święty Marcinie, pokorny w wierze
Święty Marcinie, ojcze zakonników
Święty Marcinie, wzorze życia kapłańskiego
Święty Marcinie, przykładzie do naśladowania dla rzymskich żołnierzy i dla wszystkich tych, którzy pragną służyć swym braciom
Święty Marcinie, założycielu Kościoła wTours
Święty Marcinie, dobry pasterzu na podobieństwo Chrystusa
Święty Marcinie, ewangelizatorze ludów
Święty Marcinie, odważny obrońco Kościoła
Święty Marcinie, sługo chwały Bożej
Święty Marcinie, blasku ludu umiłowanego
Święty Marcinie, który poświęcałeś całe noce na modlitwę
Święty Marcinie, który modliłeś się o zbawienie wszystkich ludzi
Święty Marcinie, obdarzający wszystkich przyjaźnią braterską i wymagającą
Święty Marcinie, którego mądrość oświecała pogan
Święty Marcinie, który swoją roztropnością ochraniałeś bliźnich
Święty Marcinie, którego siła wewnętrzna dodawała odwagi i nadziei innym
Święty Marcinie, którego czystość zwyciężała szatana
Święty Marcinie, którego współczucie dodawało otuchy sercom ubogich
Święty Marcinie, którego miłosierdzie jednało grzeszników z Bogiem
Święty Marcinie, łagodny i pokornego serca na wzór Chrystusa
Święty Marcinie, miłowany przez ubogich
Święty Marcinie, pocieszycielu strapionych
Święty Marcinie, przez którego Chrystus dokonywał cudów
Święty Marcinie, przez którego Chrystus uzdrawiał chorych
Święty Marcinie, przez którego Chrystus wyganiał złe duchy
Święty Marcinie, który swym świętym życiem ukazywałeś nam piękno Bożej miłości
Święty Marcinie, który przez głoszenie tajemnicy Krzyża, pozwoliłeś odkryć żywym i umarłym siłę zmartwychwstania
Święty Marcinie, dokonujący cudów w imię Boże
Święty Marcinie, opiekunie naszego kraju i ludów Europy
Święty Marcinie, wznoszący kościoły
Święty Marcinie, fundujący klasztory
Święty Marcinie, niestrudzony sługo Kościoła Świętego
Święty Marcinie, którego śmierć rozradowała niebiosa i ubogaciła łaską naszą ziemię
Święty Marcinie, którego pamięć czcimy od wieków
Święty Marcinie, którego świętość prowadzi nas już teraz do jedności z Bogiem

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami.

K. Ustanowił go panem domu swego

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich

Módlmy się.

Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i przez śmierć świętego Marcina, biskupa +
odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, * aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.